4.22.2008

YEEEEEEEEES! OH FUCK YEEEEEEEEEEES!!!! You have no idea how many years I have been combing the fucking internet looking for a video of a bull fucking a midget, and here it is!!!!!